ריקוע פסוקים לספר תורה מק"ט 701

ריקוע פסוקים לספר תורה מק"ט 701

ריקוע הקדשה לספר תורה

מק"ט 701

ריקוע פסוקים לספר תורה -כסף

ריקוע פסוקים לספר תורה -כסף

ריקוע פסוקים לספר תורה

כסף

ריקוע הנצחה לספר תורה מק"ט 703

ריקוע הנצחה לספר תורה מק"ט 703

ריקוע הנצחה לספר תורה

מק"ט 703