תיק הפטרה דגם ריבועים

תיק הפטרה דגם ריבועים

תיק הפטרה דגם ריבועים

 

תיק הפטרה דגם עיטורים

תיק הפטרה דגם עיטורים

תיק הפטרה דגם עיטורים

 

תיק הפטרה דגם שבעת המינים

תיק הפטרה דגם שבעת המינים

תיק הפטרה דגם שבעת המינים

 

תיק הפטרה דגם ירושלים

תיק הפטרה דגם ירושלים

תיק הפטרה דגם ירושלים